Người Đàn Ông Quá Nhọ -Anh Không Biết Chữ Sao Anh Có Bằng Lái

Người Đàn Ông Quá Nhọ -Anh Không Biết Chữ Sao Anh Có Bằng Lái

Người Đàn Ông Quá Nhọ -Anh Không Biết Chữ Sao Anh Có Bằng Lái

Khi bạn tính bật CSGT mà bật quá sức bản thân )))

Vào coi cmt lắm thằng bất mãn vãi ) Bảo dân trí thấp lại tự ái )

Nguồn: Cùng troll phản động

17 Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *