Nhiều “chiên gia quân sự” théc méc: tại sao Mỹ-Ngụy ngu thế, với quân …

Nhiều “chiên gia quân sự” théc méc: tại sao Mỹ-Ngụy ngu thế, với quân …

Nhiều “chiên gia quân sự” théc méc: tại sao Mỹ-Ngụy ngu thế, với quân lực hùng hậu đó sao không “Bắc phạt”, “giải phóng” luôn miền Bắc?

Trả lời: Củ Chi cách SG có 20km mà còn đêk “giải phóng” nổi ==> tuổi tôm đánh ra Bắc =]]

P/S: những chiến binh Zịt Cọng đánh Mỹ-Ngụy hăng nhất… toàn người Miền Nam (cụ Duẩn, cụ Kiệt là ví dụ điển hình).
#cpdvn

Nhiều
Nhiều
Nhiều
Nhiều
Nhiều


Nguồn: Trang thông tin chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *