Nguyễn Xuân Diện và trò ném đá dấu tay

Nguyễn Xuân Diện và trò ném đá dấu tay

Vẫn lại chuyện chú Tễu tung tin Khẩn. Thì với Diện lúc nào chẳng khẩn, không khẩn thì Hot, giống kiểu không Diện thì Tễu, không Tễu thì là Gay đều là từ dùng để chỉ Diện mà thôi.
Nguyễn Xuân Diện và trò ném đá dấu tay

Diện gay – kẻ ném đá giấu tay

Có điều hôm nay thì quả là quá láo khi Diện tung tin: SV Phương Uyên bị đánh trong trại giam. Biết là tung tin láo nên Diện bày trò ném đá giấu tay, đưa tác giả là một tay Trọng Thành cha căng chú kiết nào đó.

Có điều pháp luật là nghiêm minh, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Chỉ có điều loại ngu dốt về pháp luật như Diện mới cố nhắm mắt làm liều mà thôi. Điểm c, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP quy định về Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đã nêu rõ  người sử dụng internet chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật;

Với những quy định này, thì dù chính Tễu viết ra hay núp danh người khác, kể cả đăng tin bài của người khác mà có nội dung vi phạm thì Nguyễn Xuân Diện vẫn phải chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải trên chính trang web của y.

Có lẽ đây sẽ là những chứng cứ cần và đủ để các cơ quan chức năng thu thập xem xét xử lý hình sự với hành vi vi phạm pháp  luật của Nguyễn Xuân Diện, kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ.

Nguồn: Loa phường