Thế lực thù địch ở đó

Thế lực thù địch ở đó

Trên trang Bauxit có đăng bài của Hồn Quê với tiêu đề và cũng là câu hỏi “Thế lực thù địch là ai” rồi tự trả lời rằng thù địch là những ai đã đưa dân Việt vào hợp tác xã kéo lùi phát triển kinh tế. Là những ai đã chủ trương và tổ chức cuộc “Cải cách ruộng đất” gây đổ máu, chia rẻ trong nông thôn Việt. Là những ai đã tổ chức chiến dịch chống “nhân văn giai phẩm”, bắt bớ những người “xét lại chống Đảng”. Tóm lại là những kẻ ngu tối, đó là thế lực thù địch. Chung quy lại, vẫn là những bổn cũ soạn lại, rỉa rói vào những vết thương cũ hi vọng nhen nhóm lòng hận thù trong nhân dân và lòi đuôi cái tâm đen tối.

Xin nói luôn, những món đấy không còn lừa được ai, vì rằng nhân dân đã chứng kiến, trải qua tất cả những cuộc bể dâu đó rồi. Họ đã thấu hiểu được cả những căn nguyên sâu xa của những sai lầm đó. Họ đã chia sẻ cảm thông khi nhận ra rằng trên con đường tìm kiếm lối ra cho dân tộc nhằm thoát khỏi chế độ thực dân, phong kiến tàn khốc mang lại cơm no áo ấm, bình đẳng cho người dân thấp cổ bé họng, có những lúc Đảng đã sai lầm. Nhưng điều quan trọng là Đảng đã nhận ra sai lầm, thực lòng nhận lỗi với quốc dân đồng bào và tìm cách sửa sai, đổi mới để đi lên. Ngay cả ngày nay, những sai lầm, thiếu sót trong quản lý kinh tế, buông lỏng quản lí để đổ vở doanh nghiệp, nạn tham nhũng lây lan cũng do chính Đảng nhận ra và công khai tuyên chiến, đấu tranh với nó chứ đâu cần chờ thế lực nào. Thay vì phải hiến kế, phải hành động để đoàn kết toàn dân vượt qua khó khăn, những kẻ uốn lưỡi cú diều, rỉa rói vào vết thương cũ để gây thù hận là thế lực nào đây?

Thế lực thù địch ở đóBauxit đã đăng tải bài của Hồn Quê, và như vậy các vị đã cùng đứng với đám cô hồn như Hồn Quê rồi. Gần đây, nhiều trang mạng cũng làm như Bauxit, đẩy bài lên rồi chua thêm một câu “bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả” làm cho ra vẻ khách quan, cũng là bong gió nói rằng “tôi vô can” và tôi không đồng quan điểm với người viết. Vô can và không đồng quan điểm sao được khi trang mạng đó là của mình lập ra, mình là “tổng biên tập”, nó là tuyên ngôn của mình nên chỉ đưa những gì đồng quan điểm với mình thôi. Đầy rẫy trên các trang khác những bài phản biện trái quan điểm với các vị (chẳng hạn như tôi đây) sao các vị không đưa lên? Vì điều đó mà tôi nói rằng Hồn Quê và Bauxit là một, tôi không đồng tình với Hồn Quê, và vì vậy tôi cho rằng Bauxit cũng chỉ là kẻ ném đá dấu tay. Những trí thức chân chính chẳng ai làm như Bauxit.

Còn bây giờ tôi xin trả lời Hồn Quê và cũng là trả lời với các vị trí thức Bauxit rằng ai là thế lực thù địch.

Muốn biết ai là thế lực thù địch thì trước hết phải xem xét là thù địch của ai. Thù địch của nhân loại, thù địch của một quốc gia, của giai cấp hay của một tộc người, một gia đình hay của một cá nhân. Những ai rắp tâm phá hoại những chủ thể đó thì là thế lực thù địch của họ đấy. Xem xét đáp án của Hồn Quê ở trên tôi đồ rằng các vị đang muốn nói đến thù địch của dân tộc Việt, của nhân dân Việt Nam. Và đáp án mà các vị tự trả lời rằng: Đảng cộng sản là thế lực thù địch đấy. Đó là sự lừa bịp bỉ ổi.

Câu trả lời của tôi là: thế lực thù địch của dân tộc Việt là ngoại xâm và nội xâm. Hay nói cách khác là thù trong giặc ngoài. Giặc ngoài là những ai đang cố tình phá hoại nền hòa bình, phát triển của dân tộc, những ai đang xâm lấn đất đai, biển đảo của quốc gia, những ai, bằng thủ đoạn này, cách làm khác để kìm hãm, phá hoại nền kinh tế nước Việt.

Thù trong là những ai đang rắp tâm chia rẻ dân tộc, muốn gây cảnh nồi da xáo thịt, không muốn cho đất nước Việt yên lành thoát khỏi đói nghèo. Những ai vì lợi ích cá nhân mà chà đạp lên lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân.

Là mỗi người, nếu cái tâm không sáng, hành động không vì dân, vì nước thì đều là thế lực thù địch của nhân dân đấy.

Nguồn: Mõ làng