Đại tá Đỗ Thành Nam từ trần

Đại tá Đỗ Thành Nam, nguyên Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Học viện Cảnh sát nhân dân; nguyên cán bộ Thanh tra Bộ Công an đã từ trần.…