Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Trong ảnh là các y bác sĩ tại Hà Tĩnh đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm giáo dân tại nhà thờ Trung Nghĩa, Lộc Hà. Nơi…