G7 và những cam kết đầy hoài bão

G7 và những cam kết đầy hoài bão

Tạo ra một nền kinh tế toàn cầu công bằng hơn, công bố một gói biện pháp nhằm giảm nguy cơ bùng phát một đại dịch khác, chia sẻ ít…