TRÒ MA QUÁI CỦA NGÂN HÀNG

TRÒ MA QUÁI CỦA NGÂN HÀNG

Thông tư 21/2012 của Ngân hàng Nhà nước mới ban hành có hiệu lực từ 1/9 quy định các tổ chức tín dụng (TCTD) chỉ được phép cho vay và…