Sao lại cố đánh tráo và kích động?

Sao lại cố đánh tráo và kích động?

Trên trang facebook của Việt Tân ngày 18/02/2023 có sử dụng bài viết của tác giả vô danh với tiêu đề và nội dung: “Quảng Ninh bốc thăm chọn 65 cán bộ để xác minh tài sản và thu nhập. Nghe có vẻ hay nhưng làm công chức có lương thưởng rõ rang thì tất cả cùng khai báo, cần gì phải “chơi lô-tô” may rủi?” . Tác giả vô danh đã đưa ra vấn đề dưới góc nhìn phiến diện của các nhân, quy chụp, hướng lái, kích động lôi kéo theo đó để dư luận có cái nhìn sai lệch về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề “Phòng, chống, ngăn chặn và xử lý những hành vi tham nhũng”.

Sao lại cố đánh tráo và kích động?

Phòng, chống, ngăn chặn và xử lý những hành vi tham nhũng nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, góp phần quan trọng bảo vệ chế độ và việc giữ vững ANCT – TT ATXH, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước bền vững. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng; được thể hiện bằng sự vào cuộc đồng bộ của các ban, bộ, ngành, địa phương; sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, làm cho vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường.

Ngay sau khi ban hành, Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23-5-2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ Đây cũng là một trong những giải pháp, nhằm thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần Phòng, chống, ngăn chặn và xử lý những hành vi tham nhũng”.

Để thực hiện tốt cần sự đồng bộ từ TW đên cơ sở. Ngày 18/2, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, thanh tra tỉnh tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng của 12 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thuộc và trực thuộc UBND tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát của thanh tra tỉnh (đảm bảo tối thiểu 20% số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Tổng số người bốc thăm để xác minh là 470 người, trong đó có 310 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 160 người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Hội nghị diễn ra đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; trước sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh và cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản thu nhập, thanh tra tỉnh đã tiến hành bốc thăm. Kết quả bốc thăm ngẫu nhiên 65/470 người để xác minh (đạt 13,8% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm của 12 đơn vị). Mục đích, yêu cầu, nội dung được thực hiện theo định hướng của Thanh tra Chính phủ về xác minh tài sản thu nhập năm 2023. Trọng tâm là xác minh tài sản thu nhập của cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực, các khâu, các công việc nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, quản lý nhà nước về các lĩnh vực đầu tư xây dựng đất đai, quy hoạch, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, tài chính, ngân sách, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp. Theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, chúng ta thấy rằng,tác giả vô danh đã hồ đồ nhìn nhận vô căn cứ mà chỉ bằng cảm quan các nhân để đá bùn sang ao một cách sai sự thật thông qua đó tác giả vô danh bằng các lời nói xuyên tạc, chống phá, công kích, phản ánh sai sự thật, đả phá kịch liệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Rõ ràng rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta thời gian vừa qua đã có nhiều thành quả tích cực, được biểu hiện cụ thể bằng các kết quả như: Đã phát hiện và xử lý, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực ở các cấp. Tác giả vô danh với cái nhìn phiến diện, sai sự thật để để quy chụp để rồi từ đó xuyên tạc, chống phá, đánh bùn sang ao, từ đó lôi kéo, kích động và nói xấu chủ trương, đường lối của Đảng. Chắc hẳn thông qua vấn đề này, ai trong chúng ta đều nhận ra tác giả vô danh và các đối tượng bất mãn, hận thù dân tộc, cơ hội chính trị; chúng vẫn luôn tạo cớ và lợi dụng vào các vấn đề như: “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”  để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Hiện nay trên không gian mạng có rất nhiều các bài viết và các thông tin về vấn đề “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”để chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng tôi tiếp tục đưa ra những cảnh báo đến quý bạn đọc hãy luôn tỉnh táo, để vướng vào vòng lao lý không đáng có và những cái bẫy mà các đối tượng này tạo dựng lên.

HIẾU. NGỌC

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *