Trang chủ Luận bàn - Phản biện Tuyên ngôn độc lập – Bác Hồ là bậc thầy của các...

Tuyên ngôn độc lập – Bác Hồ là bậc thầy của các bậc thầy trong cách sử dụng ngôn từ, lý lẽ…

106
0

Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta là người thông kim, bác cổ, lĩnh hội được cả nền văn hoá phương Đông, phương Tây. Đúng như trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng tiên đoán trước đó mấy trăm năm:

“Đụn Sơn phân dải

Bò Đái thất thanh

Thủy đáo Lam thành

Nam Đàn sinh thánh”

Trong bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cụ Hồ đã sắc sảo, tinh tế với nhãn quan của một vị lãnh tụ thiên tài khi tuyên bố thẳng thừng trong Tuyên ngôn độc lập như xác lập một rào cản pháp lý, lý luận rất chặt chẽ, lấy gậy của người Pháp để đánh vào lưng của họ! Chúng ta danh chính ngôn thuận tuyên bố với thế giới về tính chính danh, chính nghĩa của dân tộc ta. Một đất nước xứng đáng được hưởng tự do, độc lập!

Thứ nhất, xác lập quyền tự quyết của dân tộc, chúng ta giành chính quyền từ tay nhật, thoát li hoàn toàn đối với sự “bảo hộ” người Pháp.

Cụ Hồ viết:

“Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Tuyên ngôn độc lập – Bác Hồ là bậc thầy của các bậc thầy trong cách sử dụng ngôn từ, lý lẽ…

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam”.

Ấy là sau chiến tranh thế giới, thực dân Pháp âm mưu đòi lại mảnh đất thuộc địa mà chúng đã sở hữu 100 năm với cái mà họ cho là chứng lý: Triều đình nhà Nguyễn đã ký các Hiệp định bán đất cho Pháp. Tuyên ngôn độc lập 1945 đã hủy bỏ toàn bộ cái di sản lịch sử đó để thực hiện chủ quyền trong thời đại mới, thời đại dân chủ, tức dân Việt Nam mới là chủ sở hữu lãnh thổ Việt Nam, không phải là người Pháp hay bất kỳ ngoại bang nào.

Thứ hai, lấy gậy ông đập lưng ông.

Cụ Hồ đã rất khéo léo và tinh tế khi đưa hai bản Tuyên ngôn của người Pháp năm 1789 và người Mỹ năm 1776. Khẳng định chân lý, dân tộc đều bình đẳng. Người viết:

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Người Pháp, Mỹ từng tuyên bố với thế giới và quốc dân của họ như thế, vậy họ còn có lý do gì để phản đối quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam? Chắc chắc há miệng mắc quai, tự mình vả vào mồm mình nếu nuốt lời. Vậy nên, mưu đồ của người Pháp là cướp nước ta lần thứ hai đã được Bác Hồ tiên đoán, vạch trần. Vậy nên, kể từ 2/9/1945, trên lãnh thổ Việt Nam chỉ có Chính phủ duy nhất có đầy đủ tính pháp lý, tính chính danh, chính nghĩa; các Chính phủ khác hoặc là bù nhìn hoặc là tay sai bán nước cho ngoại bang; những Chính phủ do ngoại bang lập nên sau này danh không chính, ngôn không thuận và bị nhân dân ta khai tử để có một Việt Nam hoà bình, thống nhất như hôm nay.

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chúng ta mãi mãi tự hào là con cháu Bác Hồ, tự hào về tầng tầng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam đã “xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ” cho dân tộc ta! Trách nhiệm của mỗi người Việt Nam là bảo vệ chế độ, chính quyền nhân dân, độc lập, tự do; những thứ quý giá nhất mà dân tộc này đang được hưởng thụ từ thành quả của cha anh./.

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây