Giải độc chính trị: Huỳnh Thục Vy giở trò trước ngày xét xử để tránh thi hành án? [TS]

Anh ấy nói nghe cũng hài mà vui tai, mời mọi người cùng nghe
https://www.youtube.com/watch?v=9aRXsP8vP3A
Nguồn: Trang thông tin chống phản động

1 Comment

  1. ngẫm mõm lại đi cún.. não mày úng cứt cmnr.. sủa nữa EX nó lại tròng chết cm mày giờ???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *