2125. Cụ ông 89 tuổi khuyên Cù Huy Hà Vũ “Hãy quay đầu về với nhân dân, sống xứng đáng với người bố”

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *